Строително-монтажните работи включват изграждане на нови пешеходни зони – полагане на бордюри и тротоари, както и създаването на зелени площи и зона за отдих.

За благоустрояване на междублокови пространства в Бюджет 2019 на Община Мездра са заделени 119 535 лв. и 28 109‬ лв. преходен остатък от 2018 г. Проектите, предвидени за изпълнение през тази година, са на обща стойност 147 644‬ лв.