Бюджетът на проекта за саниране на сградата на Районно управление "Полиция" - Мездра е в размер на около 160 000 лв., от които 136 хил. лв. европейско финансиране и 24 хил. лв. национално съфинансиране. Основните дейности по него включваха подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолация, изолация на покривната плоча и подмяна на осветлението.

На заключителна пресконференция, на която присъства и началникът на мездренската полиция Цветомир Драгановски, бяха отчетени резултатите от реализирането на проекта

Ръководителят на проекта инж. Розалина Георгиева заяви, че сградата на полицията е много важна за всички жители на общината, защото по този начин те засвидетелстват уважението си към хората, които се грижат ежедневно за тяхната сигурност. "Сътрудничеството между Община Мездра и РУП - Мездра е пример за отлично взаимодействие между институциите и постигане на значими и трайни резултати“, допълни инж. Георгиева.

Основната цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда на районното полицейско управление в Мездра, водещо до значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия, както и до повишаване качеството и жизнената среда за служители и посетители.

В рамките на проекта бяха извършени ремонтни дейности в сградата на РУП - Мездра, в резултат на които се постигна значителен екологичен ефект, а именно: емисиите на въглероден диоксид се редуцират с 20.1 т./г., намаляване на експлоатационните разходи на сградата, подобряване комфорта на работещите и посетителите в сградата.

В Районното полицейско управление в Мездра работят 57 служители, които обслужват територия с площ от 519 114 дка и население от 21 627 жители, разпределени в 28 населени места.

Проектът, който е със срок на изпълнение 15.11.2017 г., се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.