Началникът на РУО – Враца, Галина Евденова, представи предложението за Държавен план-прием през учебната 2020/2021 , както и кои училища в областта ще предлагат дуална форма на обучение, и кои са профилите и професиите, предвидени по общини.

В дуална форма на обучение, заявените паралелки са в пет специалности: промишлена електроника в ПТГ – Враца – ½ паралелка, ядрена енергетика 1 паралелка и топлотехника ½ паралелка в ПГЯЕ – Козлодуй, локомотиви и вагони – ½ паралелка в ПГМСС – Мездра, машини и системи с ЦПУ – ½ паралелка в СУ “Христо Ботев“ – Оряхово.

В община Борован планираните специалности по професии, в които ще се осъществява прием за новата учебна година са автотранспортна техника, електрообзавеждане на транспортна техника и помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца.

В община Бяла Слатина учениците ще имат възможност да се запишат в профилирана паралелка софтуерни и хардуерни науки и в специалностите по професии: електронна търговия, производство на облекло от текстил, производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, кетъринг, механизация на селското стопанство, икономическа информатика, компютърна техника и технологии, машини и системи с ЦПУ, спедиция и транспорт на складова логистика, производство на кулинарни изделия и напитки, пчеларство и бубарство.

Във Враца седмокласниците могат да избират следните профилите: математически – математика и информатика, математически – математика и физика, природни науки, обществени науки, хуманитарни науки и чужди езици. Предлаганите специалности от професии са приложно програмиране, графичен дизайн, автоматизация на непрекъснати производства, икономика и мениджмънт, икономическа информатика, рекламна графика, народно пеене, системно програмиране, компютърна техника и технологии, автомобилна мехатроника, промишлена електроника, мехатроника, производство на кулинарни изделия и напитки, кетъринг, обслужване на заведения в общественото хранене, електронна търговия, строителство и архитектура, интериорен дизайн, електрически инсталации.

В обединените училища на община Враца се планираните специалности от професии са производство на хляб и хлебни изделия в Баница, Девене и Тишевица и дограма и стъклопоставяне в Девене и Тишевица.

Община Козлодуй е планирала прием в профилите предприемачески, математически и хуманитарни науки и обучение по специалности от професиите трайни насаждения, приложно програмиране, компютърна техника и технологии, електро енергетика, ядрена енергетика, топлотехника, управление на радиоактивни отпадъци.

Специалности от професии са предложени от община Криводол – производство на мебели, производство на кулинарни изделия и напитки, производство на тапицирани изделия.

В община Мездра профилирано обучение се предлага в профил предприемачески и профил хуманитарни науки. Специалностите по професии са електронна търговия, производство на кулинарни изделия и напитки, кетъринг, локомотиви и вагони, автотранспортна техника.

Община Мизия дава възможност на седмокласниците да подадат заявления в специалности по професиите производство на кулинарни изделия и напитки, икономическа информатика.

Община Оряхово предлага само специалности по професии: икономическа информатика, машини и системи с ЦПУ, лозаро-винарство.

В община Роман учениците могат да избират между профил природни науки и специалност от професия работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения.

За община Хайредин предложенията за Държавен план-прием са в специалностите по професии икономическо информационно осигуряване и производство на кулинарни изделия и напитки.

Предложението за Държавен план-прием 2020/2021 г. бе прието от членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.