В конкурса могат да вземат участие ученици от 8 до 12 клас от област Враца и Монтана. Всеки участник може да кандидатства с до 3 снимки, направени на територията на Природен парк „Врачански Балкан“ в следните категории:

1. Природна забележителност и пейзаж

2. Туризъм и свободно време в планината

Приемат се цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 8MB. Заедно със снимката се изпращат имена на автора, телефон за връзка и e-mail. Фотографиите могат да се изпращат на ел.поща: vratcnaskybalkan@gmail.com до 19 декември 2023!

Право на участие имат всички ученици от 8 до 12 клас от областите Враца и Монтана. Фотографиите трябва да са авторски и да са от територията на Природен парк "Врачански Балкан". За автор на снимката ще се приема кандидатът, чието име е записано в мейла, с който снимките са изпратени за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.

Точно и коректно се попълват трите имена на участника, телефон за връзка и е-майл, както и заглавието на снимките и се изпращат на ел. поща: vratchanskybalkan@gmail.com.

Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители. С изпращането на снимките всеки участник автоматично се съгласява с условията на настоящия регламент и дава съгласието си изпратената от него снимка да бъде публикувана на Facebook страницата и сайта на ДПП "Врачански Балкан" и ПЦ "Натура"

Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.

Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги публикуват на сайта и фейсбук страницата на ДПП "Врачански Балкан" и ПЦ "Натура" и включването им в бъдещи рекламни материали с упоменаването на автора на снимката.

Снимките ще бъдат оценявани от комисия от служители на ДПП "Врачански Балкан", ПЦ "Натура" и поканени професионални фотографи. Резултатите ще бъдат оповестени на 21 декември 2023 на страниците наДПП "Врачански Балкан" и ПЦ "Натура"!

Определените 3-ма победители във всяка категория ще получат грамоти и награда (външна батерия) за съответно първо, второ и трето място. Всеки участващ ще може да получи и сертификат за участие.