Сградата е собственост на БДЖ и се използва за гараж, а в нея съхраняват материали, гориво и автомобили, разказаха жители, живеещи в близост.

Хората споделиха още, че малко след като е започнал пожара е имало прекъсване на електрозахранването.

Предстои да бъдат изяснени причините за инцидента.