На основание новия Закон за семейно подпомагане за деца, от 1 юли границата за достъп до детските надбавки се увеличава. Досега детски получаваха семействата с доход до 350 лв. на член от семейството. От 1 юли определящият доход ще бъде 400 лв. Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане - месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. С този вид помощ към 31 май 2016 г. средномесечно у нас са подпомогнати 451 977 семейства за 690 499 деца.

Новата граница е валидна и при определянето на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. От началото на годината до края на май за отглеждане на дете до навършване на една година средномесечно са отпуснати 16 772 помощи, а 5 506 са отпуснатите еднократни помощи при бременност.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки. Заявленията се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

За Medianews.bg от Дирекция "Социално подпомагане" - Враца поясниха: "Размерът на детските за семейство с едно дете е 37 лв., за семейство с две деца 85 лв., за три деца социалната надбавка е 130 лв. Семейство, което има четири деца, ще получава 140 лв. месечно, за всяко следващо по 20 лв.

Промени в закона има и по отношение на майките студентки, които получаваха за раждане на дете 2 880 лв. Сумата остава същата, но ще се взема на два транша. Половината при подаване на молба, другата - след удостоверяване за записване в следващ семестър.

Законът предвижда живеещите на съпружески начала двама биологични родители да декларират доходите си. Досега това се изискваше само от майката. Новост в закона е и еднократната помощ за осиновено дете, която не се изплащаше. Тя е в размер на 250 лв.

Еднократните помощи при раждане остават същите. За първо дете тя е 250, за второ - 600 лв., а за трето - 300 лв. Родените след третото дете ще получават еднократна помощ в размер на 200 лв.