Те са привлечени в качеството на обвиняеми от Окръжна прокуратура – Враца за това, че в периода от 2020 г. до 25.01.2024 г. в гр. Враца и в други населени места от врачанска област е била организирана и ръководена престъпна група (ОПГ), създадена с цел разпространение на наркотични вещества, и те в различни роли са съпричастни към тази престъпна дейност.

Въззивният съд е приел, че са налице всички изискуеми от закона предпоставки за вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда „задържане под стража“ спрямо седемте обвиняеми, които са обжалвали определенията на Врачанския окръжен съд.

Определенията на Апелативен съд – София са окончателни.