При регистрацията агенциите трябва да предоставят списък на общините, в които възнамеряват да извършват проучване „на изхода“ в изборния ден, както и списък с данните на анкетьорите по общини.

Анкетьорите не могат да участват в повече от едно качество в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. До 26 октомври агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в ОИК списък на анкетьорите. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им на анкетьори. Те се легитимират с издаденото им удостоверение.

С отделни решения ЦИК регистрира агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове.

Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден (exit poll), се оповестяват не по-рано от 20:00 ч. в изборния ден. Забранява се под каквато и да е форма публичното огласяване на каквито и да са резултати от проучвания, извършвани в изборния ден (exit poll), преди обявяване края на изборния ден от ЦИК.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод местните избори не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден, както и до обявяване края на изборния ден от ЦИК.

Всяко огласяване на резултати от проучвания на общественото мнение или на други социологически проучвания по повод изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.


Източник: novini.bg