Договорени са мерките за модернизация на врачанското читалище и на културния център в румънския град Пиатра Олт, като специално място е отделено на местните занаяти от двата града. Във връзка с културните маршрути консултантът по проекта Деница Димитрова обясни, че първият ще обхване работа с деца до 16 г. Вторият маршрут ще обслужва предимно интересите на възрастните и третия ще бъде свързан със специфични интереси в областта на историята и културата на дадения регион,.

За маршрутите ще се изработи мобилно приложение, което да бъде използвано като интерактивна карта за туристите. По проекта ще бъде модернизирана сградата на врачанското читалище, което е паметник на културата и разполага със зала с 500 места. Салонът за зрителите ще бъде претапициран. Ще бъде извършен ремонт на отоплителната инсталация, на осветителните тела, хидро- и топлоизолация на сградата на културната институция.