Маркировката се прави от специални машини, които съдържат в себе си огромно количество боя. Маркирането става автоматично, в зависимост от управляващия машината. Боята преминава пред редица тръби и маркучи под налягате и се впръсква върху пътя, заедно с добавки от светлоотразителни перли. След нанасянето й боята изсъхва сравнително бързо.

Стъклените перли се посипват върху всички видове хоризонтална пътна маркировка, за да се осигури добра видимост през нощта - както в сухо време, така и при дъжд. Разходът се определя от вида на пътно-маркировъчната техника, дебелината на слоя и вида на пътната маркировка.