Обходният маршрут ще бъде организиран като Пътно-превозните средства (ППС), идващи от Мездра по път I – Е 79 за село Руска Бела, ще се пренасочат към следващата отбивка на пътя през железопътен прелез км 7+420, намиращ се в посока Враца.

Движението на ППС от Мездра за Руска Бела и обратно може да се осъществява и по общинския път, успореден на железопътната линия, водещ към Западната индустриална зона на град Мездра.

Строително- монтажните работи ще се извършват от 09:00ч. на 10 май до 17:00 часа на 13 май.