© Община Враца

От Община Враца припомнямнят, че в края на 2023 година бяха одобрени предложенията на местната администрация за основен ремонт на уличната мрежа в квартал „Бистрец“ и реконструкцията на водопроводната мрежа и изграждането на канализация в село „Згориград“.