Формулярът се подава от лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци, включително еднолични търговци, регистрирани земеделски стопани и други. Декларация не подават лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (2022 година) не превишават 300 000 лв., както и новоучредените през 2023 г. и през 2024 г. данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски, уточняват от НАП.

От агенцията напомнят, че формулярът се подава само по електронен път чрез Портала за електронни услуги, достъпни с електронен подпис. Срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък за 2024 г. е 15 април.

Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2023 г., приключва на 30 април. На 1 юли изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации от физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.