© Община Враца

Основната цел на почистването е при проливни дъждове водата от земеделските земи да бъде отвеждана директно в канавките. По този начин ще се предотврати наводняване на пътни артерии и къщи в населените места, допълват от Община Враца.

Вчера екипите работиха в село Власатица и пътната връзка с Бели извор. Днес дейностите продължават.