Регистрираните безработни в края на септември са 154 936, което е с 5771 по-малко от август и с 81 122 (34,4%) по-малко в сравнение с година по-рано.
В бюрата по труда през септември са се регистрирали нови 21 737 безработни, като те са с 2215 повече спрямо предходния месец, а спрямо септември 2020 г. се наблюдава спад от 6345. Други 931 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През септември 18 531 безработни са започнали работа. Общо 76,4 на сто от започналите работа през септември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 19,3 на сто, следвани от търговията с 14,4 на сто, образование 12,6 на сто, хотелиерството и ресторантьорството с 6,8 на сто, държавното управление - 5,9 на сто, строителството - 4,6 на сто, селско, горско и рибно стопанство - с 3.7 на сто и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 17 196 или с 920 (5,7 на сто) повече от предходния месец и с 3890 (18,4 на сто) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,3 процента), следват образование (18,4 на сто), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11,3 на сто), държавното управление (10,2 на сто), административните и спомагателните дейности (8 на сто) и хотелиерство и ресторантьорство (6,2 на сто).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; административен персонал по обслужване на клиенти; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.