Това предвиждат подписаните във вторник анекси към Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и съсловните организации на лекарите и зъболекарите. С анексите се поправят и някои от дългогодишните несправедливости като твърде кратък болничен престой за тежко болни пациенти и излишно задържане в болницата за процедури, които се извършват в рамките на ден.

С промените престоят в болница след инсулт ще може да е до 10 дни вместо 4. В същото време се предвижда еднодневен престой за процедури като колоноскопии и гастроскопии, за които досега много пациенти бяха приемани в болница за по няколко дни.

“Подобряваме достъпа на пациентите до еднодневни медицински процедури. Надяваме се да не се налага, когато имаш лек здравословен проблем да бъдеш принуждаван да бъдеш хоспитализиран и да имаш няколко дни, отнети от твоето ежедневие”, коментира д-р Иван Маджаров, председател на Лекарския съюз.

Той посочи, че с промените за трета година продължава политиката за по-добро финансиране на извънболничната помощ и изрази надежда интересът към професията общопрактикуващ лекар да се повишава.

Заложено е увеличение на цените, по които НЗОК заплаща редица прегледи и изследвания в извънболничната помощ, в това число и образните изследвания.

От 1 март цените на клиничните пътеки също се вдигат средно с 20%, като фокусът е върху по-добро финансиране на тежките медицински дейности в болничната помощ. По-високо финансиране е предвидено и за пътеките от майчиното и детско здравеопазване.

Разработените от екипа на МЗ нови 4 клинични пътеки в областта на психиатрията, обаче остават извън настоящия анекс и евентуално биха залегнали в следващ документ, ако бъдат одобрени от Лекарсткия съюз, обясни зам.-министърът на здравеопазването Михаил Околийски.

С анекса се предвижда от юни месец да се налагат глоби за болниците с ниски заплати или с прекалено голяма ножица в заплатите. Санкциите ще бъдат за болници, които не успеят да дадат на персонала си основни заплати съгласно подписания Колективен трудов договор (КТД) в сектора, а именно 1500 лв. за сестрите и 2100 лева за лекарите. Глоби ще има и за прекомерни разлики между най-ниската и най-високата заплата в дадена болница: над 10 пъти в общия случай или над 15 пъти за болниците, които са достигнали заплатите в КТД.

Председателят на Зъболекарския съюз д-р Николай Шарков съобщи, че са отделени 3 млн. лв. за зъботехническа дейност, които ще облекчат доплащането от страна на пациентите за тези услуги.

Управителят на НЗОК Станимир Михайлов каза, че в анекса са заложени контролни механизми, които гарантират ефективното и по-справедливо разпределяне на обществения ресурс.

По думите на здравния министър Христо Хинков, договорното начало е една от най-демократичните системи за изграждане на едно обществено здравеопазване и чрез него се постига истински баланс на интересите.

“Смятам, че ако продължим тази традиция, която е дълбоко българска и демократична, ние за в бъдеще ще имаме добро здравеопазване и надявам се благодарно население”, заяви Хинков.


Източник: .mediapool.bg