На срещата стана ясно разпределението на допълнителните средства в размер на близо 200 000 лв., които ще бъдат преведени от държавата по бюджета на Община Мездра на 13-те детски и учебни заведения и на Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). Тези пари се осигуряват във връзка с изпълнението на Постановление №170 на Министерския съвет от 11.08.2017 г., което касае одобрените от правителството допълнителни разходи/трансфери за тази година в размер на приблизително 80 млн. лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, детски градини и ЦПЛР.

Според разчетите, през периода септември-декември между 5-те детски градини в общината ще бъдат разпределени общо 62 515 лв. Най-много допълнителни средства - 17 035 лв., ще получи Детска градина „Детелина” (Мездра). Следват останалите три градски забавачници: ДГ “Мир“ - 16 885 лв., ДГ „Роза” - 11 057 лв. и ДГ „Слънчице” - 10 284 лв., както и ДГ „Звездичка” (Зверино) - 7 254 лв.

Осемте училища в община Мездра ще получат общо 133 610 лв. Разпределението на тези средства по учебни заведения е следното: ОУ „Христо Ботев” - 35 006 лв., СУ „Иван Вазов” - 33 361 лв., ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - 28 276 лв., СУ „Св. Климент Охридски” - Зверино - 17 171 лв., ПГ по МСС - 8 342 лв., ПГ „Алеко Константинов” - 6 739 лв., ОУ „Васил Кънчов” (Моравица) - 3 355 лв. и закритото ОУ „Хаджи Димитър” (Елисейна) - 1 360 лв.

Центърът за подкрепа за личностно развитие(ЦПЛР) в гр. Мездра ще вземе 1 350 лв.

Допълнителните средствата, които детските и учебни заведения и ЦПЛР ще получат, ще бъдат превеждани поетапно, ежемесечно.