Плащания се приемат на касите на Дирекция "Местни данъци и такси" в Община Враца, улица "Петропавловска" №43, етаж 3, стая 21, в клоновете на "Български пощи" ЕАД, касите на "Изипей" или по банков път: IBAN BG73IORT80488416257400, BIC IORTBGSF, ТБ ИНВЕСТБАНК АД - ФЦ Враца.