Училищата в община Мездра, включени за финансиране по Националната програма са: ОУ „Христо Ботев“, ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Иван Вазов“, ПГ „Алеко Константинов“ и СУ „Св. Климент Охридски“-Зверино.

Финансиране по модул „Изкуства“:

 • ОУ „Христо Ботев“ – 8 800 лв.
 • ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 8 750 лв.
 • СУ „Иван Вазов“ – 26 400 лв.
 • ПГ „Алеко Константинов“ – 7681 лв.
 • СУ „Св. Климент Охридски“ – 17 496 лв.

 • По модул „Спорт“:

 • ОУ „Христо Ботев“ – 15 600 лв.
 • ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 12 550 лв.
 • СУ „Иван Вазов“ – 23 400 лв.
 • СУ „Св. Климент Охридски“ – 15 537 лв.

 • Общата сума, която отпуска правителството по модул „Изкуства“ е 68 327 лв., а по модул „Спорт“ – 67 087 лв. Средствата могат да се използват за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна техника, декори, екипировка на учениците, спортни уреди и пособия.

  Отпуснатите средствата са 50 процента от одобрените суми. Останалите ще бъдат предоставени след представяне на справки за извършените разходи до края на учебната 2022/2023 година.