Водната пещ е позната на местното население от незапомнени времена. Според легендите, по време на Второто българско царство защитниците на близката крепост използвали водите,които минават през пещерата да снабдяват крепостта с вода. Водната пещ е многоетажна, разклонена, влажна и водна пещера. Входът ѝ е висок и широки от него излиза подземен поток, който протича през първия етаж на пещерата. Още в самото начало на пещерата могат да се видят колонии от прилепи.

След първите 200 метра Водната пещ се разклонява на две галерии, като дясната е суха, а лявата водна. Пещерата е богата скални обраувания като сталактити, сталагмити и сталактони.

За пръв път Водната пещ е картирана през 1963 година, а от 1976 година е обявена за природна забележителност.

До Водната пещ се стига като след завоя преди отклонението за Липница и Боженица се тръгне по горски път, който се вие покрай местната река. До пещерата се стигна за около 35 – 40 минути път пеш, като терена не е много лек.