От Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан” и Българското пещерно дружество съобщиха, че след пролетното почистване на пещера "Леденика" са събрани над 300 кг боклуци. Служителите на Дирекцията са прибрали останки от старата осветителна инсталация и последните ремонти дейности в пещерата. Те алармират обаче, че наред с това не са липсвали и отпадъци, оставени от недобросъвестни туристи. Събрани са найлонови опаковки, дъвки, монети.

В пещерата са намерили дори фасове, което е абсолютно недопустимо. Специалистите пещерняци обясняват, че особено вредни са металните и пластмасови предмети, изхвърлени в пещерата, тъй като освен че не са естетически, те замърсяват почвите и подземните води, които са обитавани от пещерните организми.

От Дирекцията приканват посетителите да пазят природната ни забележителност. Напомнят, че "Леденика" е един от 100-те Национални туристически обекти. Пещерата има едни от най-красивите зали и формирования. Сред тях са „Езерото на желанията” и „Проходът на грешниците”.

В пещера "Леденика" се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - „Концертната зала”, която притежава невероятна акустика. От нея по железни мостове се преминава през Малката и Голяма пропаст, през коридора „Завеските” и се достига до „Бялата зала". Най-високата точка в „Леденика” се нарича „Седмото небе".