Пчелният мед има и антибиотично действие. Видове мед като манука, например, са доказано ефективни срещу множество човешки патогени, включително Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Salmonella typhimurium и Staphilococcus aureus. Изследвано е влиянието на различни видове мед и е установено, че повечето от тях притежават ефективни антибиотични свойства, както за вътрешна употреба, така и при третирането на външни, кожни и тъканни наранявания и инфекции. Медът все още се използва за по-бързото заздравяване на рани и предотвратяването на инфекции в тях.
Противомикробните свойства на меда се дължат на няколко фактора: високата му осмотичност - може да разкъсва мембраните на някои патогени при контакт; на високата му киселинност - нивата на pH са между 3,2 и 4,5 – това потиска развитието на някои опасни бактерии; на наличието на водороден пероксид – H2O2 химически разрушава мембраните на патогените; и на някои фитохимикали като метилглиоксала.
Концентрацията на пероксид е основната величина, спрямо която се измерва антибиотичната сила на меда и зависи както от наличните глюко оксидази, синтезирани от пчелите, така и от каталазите, постъпващи в меда от цветния полен.

Източник: dnes.bg