Приемът на документи е започнал от 5 юни в областните дирекции на Фонда. Приетите до момента заявления са 1311.

Образец на заявлението за плащане и информация за особеностите по окомплектоване на документите могат да бъдат намерени на сайта на ДФ "Земеделие". За да получат финансиране, кандидатите трябва да имат валидна регистрация като земеделски стопани и да са подали актуална информация за регистъра на пчелините на БАБХ.

Фонд "Земеделие" ще преведе финансовата помощ след приключване на задължителните административни проверки на внесените документи. Ще бъдат извършени и проверки на място, за да се установи дали дейностите по договорите са изпълнени коректно. Земеделските стопани трябва да са извършили одобрените им разходи по

Програмата в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.Източник: novini.bg