Договорът е между Управляващия орган на Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. в лицето на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния, и Община Мездра, представлявани съответно от заместника на министър-председателя и министър на регионалното развитие и публична администрация на Румъния Пол Станеску и от заместник-кмета на Мездра Сашо Илиев. От страна на Териториална административна единица към Община Добрословени договора за мониторинг подписа кметът на румънската община Георге Тудораску.

Подписването на документите съвпадна с годишната конференция на Програма Interreg V-A Румъния - България, която също се проведе в Огледалната зала на Музея на изкуствата. Конференцията е инициатива на съвместния Секретариат в рамките на Регионалния Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния - България за популяризиране на Програма Interreg V-A Румъния - България.

Официалните представители на общините партньори бяха поздравени за успешното начало на съвместния проект от ръководителя на съвместния Секретариат Богдан Мушат.