"В настоящия закон съществуват мерки, които вече са анахронизъм, например порицанието. Не мога да си представя как такава мярка ще бъде приложена за лицето Асан, което краде дърва и трябва да бъде порицано. Та това ще предизвика всеобщо веселие! Друго ще е, ако нарушителят положи 200 часа обществено полезен труд, вместо да му бъде наложена глоба, която никога няма да плати, заяви Искрен Веселинов и допълни, че по-строгите наказания, които се предлагат, са изключително необходими към настоящия момент", заяви Веселинов.

Той е категоричен, че те ще те имат дисциплиниращ ефект, особено при повторни нарушения.

"Предложенията са част от нашата Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския етнос, представени са след обширни обществени дискусии. Знаем, че са необходими цялостни промени в наказателните политики и работим в тази посока, но не трябва да се чака и тези изменения да бъдат отлагани", каза още Веселинов.

"Не е важна процедурата, а целта. Трябва да приемаме закони, които са в полза на обществото", смятат още народните представители от ВМРО.

В изказването си от парламентарната трибуна позицията защити и депутатът Александър Сиди, който обяви, че не може да се чака 30 години, за да започне да се случва някаква справедливост в обществото.

Наказателните мерки, предложени от ВМРО, ще бъдат прилагани след решение на съда. В момента подобна мярка съществува като част от пробацията, сега тя ще се превърне в административна мярка по отношение на кражбите на дърва, на ток и др., които попадат в Наказателния кодекс.

Според гласуваните промени наказанията за едно нарушение могат да са между 40 и 200 часа годишно полезен труд, като съдът ще реши кога да се полага, ако провинилият се е обществено зает човек. Ако обаче нарушителите не отидат да положат труд доброволно, това ще е основание за задържане в териториалните структури на МВР, гласят още приетите на първо четене текстове.