Заложените разходи за здраве са в размер на 4.7 млрд. лв., което представлява 4,5% от БВП. Това е с 485 милиона лева повече от разходите за 2017 г. В НЗОК ще влязат около 406.6 млн. лв. повече. Приоритети ще са електронно здравеопазване, майчино и детско здравеопазване, профилактиката и ранната диагностика на заболяванията и качествена медицинска и дентална помощ.

Бюджетът на ДОО предлага увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 г. с 3.9 на сто и при планираното увеличение на минималната работна заплата с 10.9 на сто.

Средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2018 г. е около 6.8 на сто.

Минималната работна заплата скача от 460 на 510 лв. Определя се минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица в размер на 510 лв.


Източник: news.bg