Разрушен е и тръбен водосток при 10-и км, който не поема повърхностните води, с което процесът на свличане се ускорява и предизвиква пропадане на пътната настилка. Това наложи възлагането на проектантски работи, които да изяснят причините за възникналите дестабилизационни процеси, да се предложат конкретни мерки и технически проект за трайно укрепване и възстановяване на засегнатия участък. Авариралата отсечка е между селата Бела Рада и Войница.

Засегнатият участък е затворен за движение, а трафикът на МПС е пренасочен по обходен маршрут - по стария път II-14, който е в непосредствена близост до авариралия участък. Скоростта е ограничена до 40 км/ч. Поставена е необходимата пътна сигнализация.

Обществената поръчка предвижда изграждането на укрепителна пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на пътния участък. Предвижда се и реконструкция на компрометирания водосток.

Прогнозната стойност е 2 350 600 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - 110 дни. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

Източник: АПИ