1 547 459,30 лв. от отпуснатите средства са предназначени за рехабилитация и реконструкция на градски улици, а останалите 262 282,95 лв. - за рехабилитация и реконструкция на тротоари. Предвидени са и пари за проектиране, авторски и строителен надзор и управление на проекта.

По проекта ще бъдат ремонтирани два участъка от ул. "Александър Стамболийски“ - от кръстовището с ул. “Янко Сакъзов“ до "Топливо" и от бившата Кременска рампа до каменни кариери, ул. “Христо Ботев“ - в отсечката от ул. "Янко Сакъзов" до "Хемус-М' и ул. "Димитър Благоев".

Срокът за завършване на ремонтните дейности е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ от Разплащателната агенция.