В докладната записка се посочва, че въпреки отправената покана за сключване на договори за извършване на специализиран превоз на деца и ученици през 2019/2020 година от 24.09.2019, такива не са представени и дружеството се е лишило от допълнителни приходи, в размер на 2 680 лв.

В началото на месец септември ОбП „Чистота” си е върнало два автобуса преди изтичане на определения срок – 31.12.2019, за които дружеството е имало сключени договори за заем, като по този начин се е наложило да се извърши спешен ремонт на двата автобуса в размер на над 3 000 лв, които са погълнали направените за два месеца приходи от 3 200 лв.

За тревожното състояние на двете транспортни фирми управителят посочва, че от общинската администрация не са информирали за наложения запор на сметката на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД, в резултат на което са изтеглени 1 100 лв от съдебния изпълнител, както и че в Окръжна прокуратура Враца тече разследване на същата, но не е обявена в несъстоятелност.

Представени са и конкретните задължения към Националната агенция по приходите (НАП) за осигуровки и ДДС, в размер на 12 670 лв. От изложените факти за стабилизиране на дружествата става ясно, че са необходими около 16 000лв.

Във връзка с изложените факти относно състоянието на дружествата и в отговор на поставените въпроси, кметът на Община Мездра - Иван Аспарухов, своевременно е изразил становище, в което се посочват конкретни мерки за оздравяване на финансовото състояние на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД и „Транс-Авто-2015” ЕООД - предоставяне на временна финансова помощ в размер на 10 000 лв за срок от 1 година, като сумата бъде включена в бюджета за 2020 година.

Изготвяне на задълбочен анализ за финансовото състояние на „Транс-Авто-2015”ЕООД от страна на управителя, както и внасяне в ОбС на оздравителен план с конкретни мерки, дейности и срокове до 29.02.2020 година