© Община Видин

Отмяната е поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедствената ситуация и изтекъл срок.

Приключи огледът на пострадалите в Дунавци домакинства. Сформираната комисия под председателството на Емилиян Енчев, секретар на Общината, посети 110 адреса на жители, засегнати от наводнението. Щетите могат да се обобщят в 2 групи: унищожена земеделска продукция в градините и унищожена битова техника в приземните етажи.

На база на данните от констативните протоколи ще се направи предложение до местния парламент за изплащане на обезщетенията в рамките на взетото от общинските съветници решение на заседанието от 19 юни.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Видин: www.vidin.bg.