© mrrb.government.bg

Според министър Нанков, тези призове и от професионална, и от морална гледна точка съдържат много повече от статуетката, която представлява наградата. "Тук говорим за морален стимул и признание за всички усилия през годините, довели до това Вашата община да се отличава от останалите по 12-те принципа, които съдържат всичко необходимо и за което предишни ръководства на НСОРБ са се борили - да сте по-прозрачни, по-отворени, по-диалогични и по-добри за онези български граждани, които живеят на Ваша територия”, подчерта Николай Нанков при връчването на отличията.

"България трудно може да се похвали с нещо положително като пионер или първенец в Европа. Тук говорим за една практика, с която през 2010 г. България стана първата страна с одобрена Стратегия за иновации и добри практики на местно ниво към Съвета на Европа. Това е още един измерител на голямото значение, което тези призове имат за Вас и за Вашите граждани”, допълни регионалният министър.

© mrrb.government.bg

Преди 2010 г. България стана първата държава-членка на Съвета на Европа, акредитирана да присъжда Етикет на свои местни власти. Отличието се връчва за период от две години, а главната цел на тази инициатива е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление у нас.

Община Мездра също беше удостоена преди време с "Европейски етикет за иновации и добро управление”. Това стана по време на IX Годишна среща на местните власти през 2013 г. Наградата връчи министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. От името на Община Мездра сертификатът и кристална сфера получи тогавашният заместник-кмет, а сега кмет на общината Генади Събков.

Престижното отличие беше дадено на Община Мездра преди четири години за спазване на 12-те принципа на добро демократично управление на местно ниво, приети от страните-членки на Съвета на Европа: 1) Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори; 2) Отзивчивост; 3) Ефикасност и ефективност; 4) Откритост и прозрачност; 5) Върховенство на закона; 6) Етично поведение; 7) Компетентност и капацитет; 8.) Иновации и отвореност за промени; 9) Устойчивост и дългосрочна ориентация; 10) Стабилно финансово управление; 11) Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 12) Отчетност.

През 2010 г. Община Мездра стана носител и на Годишната награда на Националното сдружение на общините в Република България за община-реформатор в категорията средни общини (от 20 до 60 хил. ж.) за нейния траен принос в развитието на местното самоуправление. Отличието получиха по време на VII Годишна среща на местните власти тогавашният кмет на общината Иван Аспарухов и председателят на Общинския съвет Делян Дамяновски.