Измененията в Наредба № 4, които касаят отпускането на тези лекарствени продукти ще бъдат задържани, за да се отчетат всички становища и предложения, постъпили в хода на общественото обсъждане.

Въвеждането на е-рецептата следва да бъде съобразено и с изискването и препоръките на Министерството на електронното управление за генериране на два Национални референтни номера - първият от тях при изписването на рецептата, а вторият при отпускането на лекарствения продукт.

Въпросната Наредба №4 ще влезе в сила с точно посочена дата след обнародване в Държавен вестник.