Като млад учен във Ватикана, Божидар Димитров (сега професор), открил няколко глави от "История на България“ на Петър Богдан Бакшев. Според него, българинът от Чипровци занесъл ръкописа си за печат в Светия град, но след това трудът му се загубил. Едва сега пълният текст на ръкописа е намерен в италианския град Модена.

Божидар Димитров отбелязва, че от научна гледна точка, това е по-добра история от тази на Паисий, "защото Петър Богдан има висше образование и директно работи с изворите, докато отец Паисий няма висше образование и историята му е плагиатство от Мавро Орбини и Цезар Барони".

Божидар Димитров определя автора на историята като "Левски на 17-и век“ заради революционната му работа около Чипровското въстание и цялата му просветителска дейност.

Проф. Димитров допълва, че Петър Богдан пише и друг важен исторически труд - "История на Охрид - столица на България“. В него той въвел доказателства, че Охридската епископия е българска, а не сръбска, както се е твърдяло по онова време.

За написаната на латински "История на България" от Петър Богдан Бакшич се смята, че е създадена около 1667-1668 г., но е отпечатана след смъртта му през 1674 г. От нея са познати откъси и преписи, но в цялостен вид тя никога не е била известна на науката.

Сега проф. Лилия Илиева от Югозападен университет "Неофит Рилски" обявява, че е открила оригиналния ръкопис на българския книжовник францисканец от Чипровци, станал католически архиепископ. В статията има и факсимиле на цяла страница от документа.

Тя съобщава, че ръкописът заема около 200 страници, разпределени в 70 глави, предговор, послеслов и добавени документи. Според проф. Илиева, заглавието на този труд е "За древността на бащината земя и българските неща", а авторът се представя като Петър Деодат Чипровски.

Проф. Илиева е открила ръкописа в Университетската библиотека на италианския град Модена, посочва онлайн изданието Severozapazenabg.com. Университетът е основан през 1175 г. и е един от най-старите в света. Библиотечната му мрежа е от десетина обекта, включително в провинция Реджо Емилия.

Цифровото копие на ръкописа е откупено с помощта на проект, финансиран от държавния Фонд "Научни изследвания", по проект "Гутенберговата революция и българите".

Източник: dnes.dir.bg