Тодор Грънчаров е роден през 1868 г. в Кутловица.

Управлявал е град Фердинанд /сега Монтана/ в периодите 1911-1920 година, 1920-1923 година и 1924-1926 година. На два пъти Грънчаров организира живота в общината при военно време, когато Фердинанд е пункт за съсредоточаване на армията. Благодарение на взетите от него строги предпазни мерки се избягват епидемии от чума, холера и други заразни болести.

По времето на Тодор Грънчаров е приет първият план за градоустройствена дейност, открит е първият градски телефонен пост, поставено е началото на електрификацията, открита е търговската гимназия, започва футболната игра.

Постъпва в общината като писар, след шестгодини е назначен за секретар. За първи път е избран за кмет през 1911 г. Бил е и областен управител на Враца и Фердинанд. През 1915 г. общинският съвет предвижда кредит от 0,5 % от местния бюджет за „фонд за сираците от последната война”. За живота и делото му говори историкът Йордан Герасимов.

Автор на паметника е Теодоси Антонов. Преди година в Монтана в близост до общината бе открит паметник на друг от бившите кметове на града - Игнат Попов. Изгражда се и трети паметник на Гоцо Митов.