© Община Видин

В словото си д-р Цветан Ценков изказа благодарност към Управляващия орган - Министерство на енергетиката и към всички, участвали в усилената работа за успешното реализиране на проекта. „По инициатива на директора започнахме с една топола, пред училището. С помощта на дърворезбари успяхме да я превърнем в монумент, олицетворение на Светите братя Кирил и Методий, а години по-късно цялото училище е реновирано.“ – припомни кметът на Община Видин. Той се обърна към учениците с пожелание за попътен вятър, за да се превърнат в бъдещите творци на град Видин.

Инж. Бисерка Каменова благодари от свое име и от името на цялата училищна общност на общинското ръководство и екипа на проекта за подкрепата и усилията за осъществяване на мечтаната от поколения, реновирана, съвременна сграда. „Високо ценим този дар и ще работим отговорно, за да съхраним духовната атмосфера, завещана от предците ни преди 139 години и с нови успехи ще посрещнем 140-тата годишнина на този храм на науката и изкуството.“ – каза директорът в приветствието си.

Кметът на Община Видин, директорът на училището и представителят на фирмата изпълнител заедно прерязаха лентата на обновената сграда. По стара българска традиция с хляб и сол и менче с вода гости и домакини прекрачиха прага на обновеното училище.

Поздравителни адреси до д-р Цветан Ценков и до инж. Бисерка Каменова са получени от Росица Кирова – заместник-председател на четиридесет и деветото Народно събрание на Република България, от Любен Иванов - народен представител, както и от областния управител на Видин – Иво Атанасов.

© Община Видин

Проектът „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Видин“ се осъществява чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Бенефициент е Община Видин, а партньори: Енергийна агенция - Пловдив и NORCE Norwegian Research Centre AS. Средствата за ремонта са в размер на 2 856 455,50 лв. - безвъзмездна финансова помощ. С успешното му приключване СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се преобрази от конвенционална във високоефективна сграда, в която значителна част от енергията се доставя от възобновяеми източници. Въвеждането на енергоспестяващи мерки ще намали топлинните загуби по външните ограждащи конструкции. Изградени са фотоволтаична инсталация за покриване на собствените нужди и термопомпено отопление. Училището е първото в Северозападна България с енергиен клас А и близко до нулевото потребление на енергия.

В тържествената програма бяха включени изпълнения на мажоретния състав и на вокална група „Дунавска дъга“ към училището.

Източник: Община Видин