Мярката за неотклонение "задържане под стража" по отношение на Ж. И. е постановена от Окръжен съд – Враца с определение от 26.01.2024 г. и е потвърдена на 08.02.2024 г. от Апелативен съд – София.

При разглеждането на това частно наказателно дело, Окръжен съд - Враца, след като се запозна с материалите по делото и обсъди доводите и аргументите на страните, намери, че искането на обвиняемия Ж. И. за изменение на изпълняваната спрямо него мярка за неотклонение от "задържане под стража" в по-лека е неоснователно.

Съдът констатира, че от постановяването на мярката за процесуална принуда до сега са изминали 2 месеца и 3 дни, като в случая максималният срок за задържане, предвиден в разпоредбата на чл. 63, ал. 4, пр. 1 НПК, е осем месеца и той не е изтекъл. И към настоящия момент е налично обоснованото подозрение за възможна съпричастност на Ж. И. към деянието, за което му е повдигнато обвинение. Съдът счита, че в случая все още съществува и реалната, а не хипотетична опасност обвиняемият да извърши престъпление. В това съдебно производство, по искане на защитата на обвиняемия, бе назначена съдебно-медицинска експертиза, която обаче не констатира влошено здравословно състояние на Ж. И., каквато бе тезата на защитата. Според съда, продължават да са налице всички изискуеми от закона предпоставки за взетата най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Ж. И. Производството по делото се движи в рамките на разумните срокове, в каквито граници е и задържането на обвиняемия.

Определението на Окръжен съд – Враца по това частно наказателно дело не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.

Припомняме, че на 18.03.24 г. Врачанският окръжен съд отказа да измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека на още един от обвинените за участие в същата организирана престъпна група - А. Й. и остави без уважение внесената от него молба в съда.