Срещата бе открита от секретаря на Общината Севдалина Джамбазка, която изказа благодарност на студентите. Тя представи пред аудиторията предвидените дейности за периода на провеждане на бригадата. Прекият ръководител на студентската бригада Валентин Генов разясни подробно какво ще работят младите хора. Предвидените дейности са групирани в три направления:

  • Изработване на бетонови изделия - 4 момичета;
  • Асфалтиране и изкърпване на асфалт - 2 момчета и 2 момичета;
  • Полагане на хоризонтална пътна маркировка и боядисване на бордюри - 6 момичета.

Всяка една от сформираните групи има отделен ръководител, който ще помага на младежите и девойките. На групата за полагане на хоризонталната пътна маркировка са осигурени светлоотразителни жилетки.

В заключение Валентин Генов обясни на младите хора че всяко звено ще има отговорник, избран от тях, работна тетрадка, в която ще отбелязват извършените за деня дейности и е задължително да извадят и представят медицински свидетелства в понеделник, 17 юли, в Общинското предприятие "Чистота".

В предварителен разговор някои от момичетата заявиха, че това може би ще бъде последното им участие. Според тях отливът тази година се дължи на факта, че повечето млади хора са предпочели да работят по черноморските курорти, като по този начин съвместяват и почивка на морето, и ще получат прилично възнаграждение