“Във връзка с обновяването на автомобилния парк на ОбП "Чистота“ и с предстоящото закупуване на 4-кубикови контейнери, залегнало в план-сметката на дружеството за тази година, закупихме една реновирана машина "MAN“ за превоз на 4-кубикови контейнери, която ще бъде използвана и за снегопочистване. В поръчката е предвидено и пясъкоразпръскващо устройство", поясни директорът на комуналната фирма Николай Несторов. "Надявам се, че след като водачът премине обучение и пуснем в действие машината, проблемите ни още повече ще намалеят, а със закупуването на пясъкоразпръскващото устройство ще подобрим и зимното почистване“,

Тенденцията е машината да стане още по-универсална и за в бъдеще да бъде закупена цистерна със собствена помпа, която да се ползва за миенето на улиците. Настоящата цистерна, с която общинското предприятие работи, е с вместимост 2-3 куб. м. и новата придобивка ще помогне в голяма степен за осъществяване на дейностите на дружеството по поддържането на чистотата и зелените площи в града, допълни Несторов.