Заявления за участие в базара (по образец) ще се приемат от 15 февруари 2024 г. в Центъра за административно обслужване в Община Мездра, който се намира на партерния етаж в сградата на Общинската администрация, след предварително уточняване на мястото, площта и периода за участие в базара.

Таксите се заплащат при подаване на заявлението.

Желаещите да участват в базара, са длъжни:

• да разполагат съоръженията с артикулите само в съгласуваната и определената им търговска площ, като през целия период поддържат необходимата чистота и ред около нея;

• да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми приспособления (чадъри, шатри и др.), с които да предпазят стоките и себе си при лоши метеорологични условия;

• при служебна проверка да представят пред контролните органи всички необходими документи за извършване на съответната дейност и квитанцията за платена такса.

За допълнителна информация: тел. 0910/ 921 56, вътр. 211.