© Община Мездра

Автоматизираната паркинг система включва: входен и изходен терминал, автоматични високоскоростни бариери и разплащателни терминали. Тя е изградена от една от утвърдените компании в сферата на паркинг технологиите - „Янтра Технолъджи“ (Qntra Technology), която осигурява висококачествен контрол на достъпа до редица обекти у нас и в чужбина - летища, хотели, здравни заведения, търговски центрове, магазини на водещи търговски вериги, общински и частни паркинги и др.

Престоят в зоната за платено паркиране до 20 минути ще бъде безплатен.

Таксите за платено паркиране са, както следва:

☑️ Престой в зоната за платено паркиране - 1 лв. с ДДС на час;

☑️ Паркиране в режим „Месечен абонамент“ - 70 лв. с ДДС на месец,

☑️ Паркиране на инвалидно паркомясто:

• до 1 (един) час - безплатно,

• за всеки следващ час - 1 лв. с ДДС на час.

Глобата за изгубен билет (талон) е 20 лв.

Издаването на талон за паркиране в режим „Месечен абонамент“ и на инвалидно паркомясто ще става след подаване на заявление в Център за административно обслужване в Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, партерен етаж) срещу представяне на лична карта и на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания.

Заплащането на престоя в зоната за платено паркиране ще се извършва на два разплащателни терминала, които са монтирани пред административната сграда на Община Мездра (до бившия Снекбар) и в „Алеята на кестените“ (срещу "ОББ" - клон Мездра), чрез поставяне на билет с баркод, който ще се получава на входния терминал и заплащане на дължимата сума.

Зоната за почасово платено паркиране е обозначена с пътни знаци за платен паркинг и информационни табели, върху които са описани размерите на таксите за паркиране.