За целта той е използвал товарен автомобил „Форд Транзит“, с който ги е превозвал. Наказанието за това престъпление, според закона, е от 2 години до 10 години „лишаване от свобода“ и глоба от 5 000 лв. до 20 000 лв.

При постановяването на най-тежката мярка за процесуална принуда „задържане под стража“ спрямо С. А. Районен съд - Враца прие, че са налице всички изискуеми законови предпоставки за това. Налице е обосновано предположение за вероятната му съпричастност към деянията, в които е обвинен, съществуват също така двете алтернативни опасности – да извърши престъпление и да се укрие. Обвиняемият е осъждан за тежки умишлени престъпления.

Определението на Районен съд - Враца може да се обжалва и протестира в законоустановения срок пред Окръжен съд - Враца.