"Получена е проформа фактура за 33 000 Евро и за линейка 1000 евро, която веднага щом платим, Радоцвята заминава за Турция. Там веднага ще бъде посрещната и хоспитализирана." Сумата включва един курс химиотерапия, престоя на Ради и придружител за 20 дни, както и всички необходими изследвания.

Спешно трябва да се събере остатъкът от необходимата сума, който е 17 000 лева, за да се случи това, а то е неотложно!

Начини за дарение:

Дарителски сметки

Райфайзенбанк: IBAN BG09RZBB91551031485300, BIC RZBBBGSF;

Асет банк: IBAN BG24IABG80985000703101, BIC IABGBGSF;

PayPal: help_radotsvyata@yahoo.com