Собственикът не е подал в отдел "Местни приходи" на Община Монтана данъчни декларации за придобитите от него и регистрирани общо 99 моторни превозни средства. Подсъдимият Лъчезар Цветков е осъден да заплати на Община Монтана сумата от 38 315,46 лева, представляваща размера на причинена имуществена вреда заедно със законната лихва.

Доказано е, че подсъдимият е бил част от схема, при която румънци регистрират колите с и в България, за да не плащат високи данъци. Той ги регистрирал в КАТ с подставени лица, на които давал по 20 лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския Апелативен съд в 15-дневен срок от постановяването й.