Постановената присъда за това престъпление е три години „лишаване от свобода“, която подсъдимият да изтърпи при първоначален „общ режим“. Съдът лиши В. З. и от правото да управлява МПС за срок от пет години. Мотивите на съда ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата на Окръжен съд – Враца не е окончателна, а подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.