Съдът наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ“ режим. Зачита времето, в което са били с мярка за неотклонение „задържане под стража“, както и полицейско задържане.

Подсъдимите, подпомагани от родителите си, ще трябва да заплатят солидарно сумата по 60 000 лева на всеки от гражданските ищци, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 01 януари 2023 г. до окончателното издължаване, да заплатят солидарно, подпомагани от родителите си, държавната такса върху уважения граждански иск, разноските във фазата на досъдебното производство, както и разноски във фазата на съдебното следствие.

Мотивите към присъдата ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата на Видински окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.