Заболяването продължава да представлява пандемия поради неговото разпространение по целия свят, но не изисква прилагането на спешни противоепидемични мерки за овладяване на епидемични вълни и подеми в заболяемостта.

В България е въведен надзор на COVID-19, като ежедневно се докладват заболелите, хоспитализираните и починалите от инфекцията, което позволява извършването на анализи и вземането на мотивирани решения за прилагане на противоепидемични мерки при пандемичен подем с цел опазване живота на лицата в риск.

Предвид настоящите епидемиологични характеристики на заболяването, както и наличието на ефективни ваксини в страната, провеждането на надзор на COVID-19 и готовността на медицинския персонал за лечение на заболели, спрямо заболелите и контактните лица не следва да се прилагат допълнително ограничаващи мерки, като задължителна изолация и карантина. Изолацията следва единствено да се прилага в лечебните заведения като част от дейностите по превенция и контрол на възникването на вътрешно - болнични инфекции.

Във връзка с изложените мотиви, със законопроекта се предлага COVID-19 да отпадне от групата заболявания, спрямо които се прилага задължителна изолация и карантина съгласно действащата разпоредба от Закона за здравето.

Отпадането на ковид карантината бе подкрепено от 140 депутати. Костадин Ангелов поиска законът да се гледа на второ четене още днес. Предложението мина заради важността на закона. Така законът бе приет окончателно.


Източник: news.bg