С Решение №72-МИ/ 04.10.2019 г. ОИК - Мездра е оставила без разглеждане частта от жалбата по отношение използването на служители на Община Мездра за подготовката и организирането на предизборното събитие на Коалиция "БСП за България". В мотивите към тази част от решението пише, че в предоставения срок жалбоподателите не са представили каквато и да е конкретика и данни за твърдяното нарушение, както и доказателства за използването на публичен административен ресурс в работно време за предизборна дейност.

Твърдяното нарушение в жалбата за използвана техника за озвучаване и заснемане на предизборното събитие на социалистите също е оставено без уважение. От Общинска администрация - Мездра били предоставили становище, в което уведомяват комисията, че използваната техника за озвучаване и заснемане на събитието не е общинска. От лявата коалиция пък отговорили, че озвучителната техника е собственост на "Торти Рени" ЕООД, за което има издадена фактура.

От снимките и видеоматериала обаче за въпросното предизборно събитие (б. а. излъчвано на живо във фейсбук), разпространени в социалната мрежа от Коалиция "БСП за България", е видно, че в неговата подготовка и провеждането му участват служители на Община Мездра и е използвана техника за заснемане, телевизионен приемник и тонколони, които са собственост на Община Мездра.

Началният час на събитието е 17:30, което на практика означава, че при неговата подготовка са използвани - и то в работно време - служители на Община Мездра и техника за заснемане, която е общинска собственост. В противен случай то не би могло да започне навреме.

Впрочем, тази порочна практика от страна на "БСП за България" не е прецедент, тъй като обществена тайна е, че при оборудването на предизборния щаб на коалицията в хотелски комплекс "Родина" и при организирането на други подобни предизборни събития, също са впрегнати служители и използвана техника, която е собственост на Община Мездра.

Относно останалата част от жалбата, според ОИК - Мездра монтираните информационни табла пред сградата на Община Мездра не представляват нарушение в периода на предизборна кампания, тъй като върху тях липсва призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври. "Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на Изборния кодекс", пише в мотивите към решението на комисията.

Друг е въпросът, че на всички табла, монтирани пред сградата на Община Мездра още в началото на месец септември, се кипри… сегашният кмет на общината и кандидат на БСП Генади Събков.

Апропо, в решението на ОИК - Мездра, с което се отхвърля жалбата, неволно или не, е сгрешен номерът на кметската заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в местните избори 2019.