Одобриха инвестиционна програма на Враца за 23 000 000 лв., съобщи на брифинг кметът на община Враца Калин Каменов. Това е станало с решение на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предстои подписване на споразумение за изпълнение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Враца.

Инвестиционната програма включва 12 основни и 7 резервни обекти. С одобрените средства ще бъде извършена реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции.

Ще бъдат ремонтирани и обновени Концертната зала и сградата на Общинската администрация с Регионалната библиотека „Христо Ботев“, централната пешеходна зона от ул. ”Кръстьо Българията” до площад „Христо Ботев и паркът пред църквата „Св. Николай“.

Предстои рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в централната градска част, около Пробива. В инвестиционната програма е предвидено създаване на съвременни социални жилища за настаняване на социално слаби семейства и групи в неравностойно положение и енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Общината има готовност за реализиране на допълнителни проекти на стойност около 11 млн. лв. Те са за обновяване и модернизиране на СОУ "Кoзма Тричков", СОУ „Отец Паисий”, Регионалния исторически музей, сградата на Областната дирекция на МВР, централната пешеходна зона и обществен парк "Руски".

Приоритетните обекти са определени от работна група с представители на общинската и държавната администрации, Общинския съвет, неправителствения сектор, бизнес организации и малцинствени групи. Повечето проекти са с готова техническа документация, с влязло в сила разрешение за строеж.

До 30 юли ще бъдат подадени за оценка в междинното звено проекти на стойност над 15 млн. лв. Една част от обектите не са ремонтирани от тяхното изграждане, повече от 40-50 години, а други повече от 20 г., подчерта Каменов.