За шофиране в населени места с превишена скорост се предвиждат двойно по-високи глоби. Те са следните:

За превишаване на скоростта от 31 до 40 km/h-с глобата от 200 лв става 400лв.
За превишаване за скоростта над 40 km/h-с глобата от 300 лв става 600 лв.
За превишаване на скоростта над 50 km/h-с глобата от 350 става 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

И за шофиране извън населени места с превишена скорост глобите са двойно по-високи :

За превишаване на скоростта от 31 до 40 km/h-с глобата от 150 лв става 300 лв.
За превишаване на скоростта от 41 до 50 km/h-с глобата от 200 лв става 400 лв.
За превишаване над 50 km/h-с глобата от 500 лв, става 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Наказанията са още по-тежки в случай, че нарушението е извършено повторно или се извършва системно.