"Участниците ще могат да бъдат ученици от областите Враца и Монтана. Този месец, април, очакваме всички ученици от 1-ви до 8-и клас да ни изпращат рисунки на тема "Да спасим пчелите". Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца са наши партньори и на 18 май ще открием изложба с подбрани рисунки на победителите. Тя ще остане една седмица, така че всички, които проявяват интерес към темата, да разгледат рисунките."

Всеки участник може да изпрати по една рисунка, която трябва да бъде нарисувана на лист с размери: формат А4 (29,7/21 см) или на лист от стандартен блок за рисуване (23/32 см)

Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани. На гърба на всяка рисунка да са посочени следните данни: трите имена на ученика, клас, училище, град; телефон, e-mail и трите имена на родител/настойник

Рисунките се изпращат до 30 април 2024 г. на адрес: Фондация КОРПлюС, София 1606, ул. “Св. Иван Рилски” №33, ап. 4.

Участниците в конкурса, класирани на първите три места във всяка възрастовa група, ще получат специални награди. Победителите ще бъдат обявени през май.